vị trí hiện tại của bạn là:Qiangzhuang Niu > điểm nóng

乐动体育资讯

Qiangzhuang Niu2023-06-07 11:14:59【điểm nóng】4mọi người đang xem

Giới thiệuChiếcxeôtôđangdichuyểnbìnhthườngthìbấtngờbánhsaurơiravàlaothẳngvàoxeđốidiện. 乐动体育资讯

àihướcôtôđangđirụngbánhtrênđườ

Chiếc xe ô tô đang di chuyển bình thường thì bất ngờ bánh sau rơi ra và lao thẳng vào xe đối diện.

Tuyệt!(1)